ANBI Stichting Food For Free Foundation voedselbank contract

 

Anbi Stichting Food For Free Foundation NL

Rozenstraat. 8 A

9581 CN  Musselkanaal

 

Ingangs datum........................................      Beëindigingsdatum............................................

Hierbij ontvangt ........................................................... als hoofd van het gezin voedsel van onze voedselbank met ingang van:...........................................................

Naam:..............................................................

Adres:................................................................

Postcode/Woonplaats:............................................................................

Telefoonnummer:.........................................................

Email:................................................................

 

Hierbij verklaar ik dat ik het voedsel en overige producten ontvang van de stichting en gebruik voor eigengebruik voor mijn gezin. Het goed bewaren, goed bereiden en tijdig consumeren is volledig voor mijn eigen risico mede gelet op het feit dat de stichting hier geen invloed en bemoeienis op en mee heeft.

Ik heb de bewaar-, controle- en consumptieadviezen ontvangen, gelezen van de ANBI Stichting Food For Free Foundation en zal mij hier aan houden en er naar handelen.

Hierbij verklaar ik dat ik niemand aansprakelijk kan, wil en ga stellen voor het voedsel en/of andere producten die ik heb ontvangen, omdat ikzelf onvoorwaardelijk verantwoordelijk ben en blijf voor het ontvangen voedsel en andere producten.

Datum:...............................

Naam:.................................

 

 

 

Handtekening                              Hantekening/naam i.o. A. Kist voorzitster