ANBI Stichting Food For Free Foundation

Welkom bij Food For Free Foundation  NL

De Stichting Food For Free Foundation is een ANBI stichting. 

Het doel van de stichting: het ondersteunen van de voedsel- en kledingbanken en het ondersteunen van de goede doelen en personen in nood in Nederland en elders in de Wereld waar de nood hoog is.

 

De stichting is opgericht:

De oprichtingsdatum is 17-03-2017.

Opgericht door mw. A.J. Kist als enige bestuurslid.

Bij een eventuele beëindiging van de stichting gaat het saldo van de baten naar een vergelijkbare goede doelen stichting.

Inschrijvingen en erkenningen:

Het inschrijvingsnummer bij de Kamers van Koophandel (KvK): 68338112.          

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is: 857399469.

Een door de Belastingdienst erkende ANBI stichting. Dit betekend dat als u een schenking zou doen, dat dit dan onder de bij de belastingdienst geldende normen fiscaal aftrekbaar is.

 

In Nederland hebben we al goede ervaringen opgedaan met onze Food For Free Foundation voedsel-, speelgoed- & kledingbanken.

We ondersteunen ook al enige tijd een mooie projecten waarbij ruim vijftig personen op de twee zaterdagen in een complete warme maaltijd krijgen aangeboden. Na de maaltijd nemen ze meteen hun voedselpakket mee.

Dit project was in één dag opgezet en groeide snel door.

Dit was eens de basis van alles wat we nu doen. Een basis die wij koesteren. De ervaring heeft geleerd: help ter plekke direct en niet via een omweg!

In Nederland is food For Free Foundation actief langs de grens met Duitsland van regio Emmen (Drenthe) tot en met Oude en Nieuwe Pekela (Groningen).

Alle activiteiten worden door vrijwilligers gedaan.

Voedsel, kleding, speelgoed en geld worden ontvangen van bedrijven, instellingen en privé personen. 

Ook zijn de royalty's van de boeken van de auteur P.H. Palmbergen een bron van inkomsten.

Beleidsplan Stichting Food For Free Foundation (ANBI)

 

Uitbreiding van het voedsel- , kleding- en speelgoedbank netwerk in Nederland.

Uitbreiding van de hulp projecten in de Filipijnen en Afrika.

Het werven van donaties van particulieren en bedrijven en om een stabiel hulp fonds te vormen.

Naamsbekendheid vergroten door aansluiting bij de juiste organisaties in de branche.

Samenwerking met meer bedrijven en instellingen, onze sponsors.

Geven van duidelijke voorlichting over fiscale extra interessante aftrekposten door schenkingen.

Duidelijkheid geven aan alle partijen met goede contracten en goede voorlichting.

Kennis en ervaringen en wettelijke regelgeving verspreiden via de overzichtelijke en doelgerichte website www.foodforfreefoundation.nl

Geven van duidelijke voorlichting over fiscale extra interessante nalatenschappen aan ANBI stichtingen.

Op de langere termijn een eigen centraal vast opslag en distributie punt realiseren.

Zo lang mogelijk uitsluitend werken met vrijwilligers en zo laag mogelijke organisatie kosten door uitsluitend slechts de directe kosten zoals bijvoorbeeld brandstof te vergoeden. Ook is het streven om de vaste organisatie kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden.

Helpt u Food For Free Foundation ook mee?

Wij worden blij van elk gebaar en elke gift. Godswoord is duidelijk: geef niet wat u niet heeft. U kunt ook liefde en steun geven door ons te motiveren met uw gratis lidmaatschap. We zijn er om elkaar te helpen. En wat u ook geeft, zeker is het komt goed terecht en God geeft u meer terug. Wij weten hoe het voelt als anderen zo gelukkig en dankbaar zijn. Dat raakt diep in het hart en dat gevoel is altijd veel meer waard dan we gegeven hebben.  We zullen het u nooit vragen, maar u mag natuurlijk altijd een kleine of een wat grotere donatie  doen. Zodat we onze doelen met velen gezamenlijk goed kunnen realiseren.

Wij laten ook geen trieste foto’s zien, want iedereen weet wat er elders aan de hand kan zijn. Wij laten liever de gelukkigen zien die wij hebben kunnen helpen.

 

Buiten Nederland is Food For Free Foundation gestart met projecten in de Filipijnen.

Direct na de tyfoon Haiyan in de Filipijnen. Natuurlijk is dit ergste al lang opgeruimd en veel is ook al hersteld, maar………. Er zijn nog steeds gevolgen...........

Armoede waarbij dagelijks eten een luxe is, armoede waarbij een kind niet naar school kan gaan en straks geen toekomst op kan bouwen. Armoede waarbij het echt genezen van een ziekte niet betaald kan worden. Nu zijn wij aanzet om ook verder te helpen! We hebben al ziekte kosten voor mensen betaald die nu volledig genezen zijn. We hebben studies voor kinderen betaald. Ook wordt er regelmatig aan een groep kinderen warm eten gegeven. Voor deze kinderen is het meer dan eten alleen, het is ook zorg bieden en voor de kinderen is het een feestje. Een lichtpuntje in hun duisternis. Trotse glimmende gezichtjes.

 

We hebben zelfs een woning laten bouwen hier zijn enkele van onze activiteiten in de Filipijnen: 

Kleinschalige doelen met grote resultaten. Dit kan omdat er geen tussen personen zijn met eigen of andere belangen.

Een groepje kinderen regelmatig eten geven kost slechts € 50,00 per maand.

Een kind een volledige goede opleiding geven kost slechts € 1000,00.

Iemand die al het hele leven Astma en diabetes heeft gehad, goed behandelen in een ziekenhuis kost slechts € 2000,00. Dit is twee maanden ziekenhuis inclusief medische behandelkosten. Het eten brengt de familie zelf uit dankbaarheid en zorgzaamheid.

Iemand het materiaal geven voor een zelfbouw woning kost € 1500,00.

U zult nu denken: “maar dit en maar zoveel”. Dat klopt helemaal want ook voor ons is het erg veel geld. Toch zullen we de hulp voortzetten!

Een nieuw doel is zelfs het oprichten van een voedselbank in de Filipijnen.

 

Buiten Nederland is Food For Free Foundation gestart met een project in Sierra Leone (Afrika)

HULP GEVRAAGD!!
Voor weeskinderen en kinderen uit minderbedeelde gezinnen in Freetown, Sierra Leone.

De komende feestdagen willen we graag in samenwerking met Pastor Morrie Sanpha en zijn vrouw Zenobia Sanpha van de Pentacostal Church Sierra Leone, weeskinderen en kinderen uit minderbedeelde gezinnen in Freetown, blij maken met cadeautjes en lekkernijen.

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. Het land is herstellende van een jarenlange bloedige burgeroorlog en onlangs werd het geteisterd door de dodelijke ziekte Ebola.
Een verwoestende Flood, modder overstroming heeft kortgeleden vele levens gekost en mensen dakloos gemaakt.

Voor deze actie t.b.v. de weeskinderen willen we vragen of u ons wilt ondersteunen met een gift.

U kunt dit overmaken op rekeningnummer: NL84INGB0007768208
t.n.v. Stichting Food for Free Foundation.

Stichting Food for Free Foundation.

Onze ANBI stichting ondersteunt kleinschalige hulpprojecten.
We hebben een voedselbank waaruit elke week gezinnen in nood groente en fruit worden aangeboden.
Ook delen we kleding uit en zelfs speelgoed voor de kinderen.

In Ormoc op de Filippijnen wordt regelmatig een maaltijd bereid voor kinderen. Dit wordt verzorgd door de zussen Erlinda en Nalyn Aro. Ze doen dat trouw en met plezier!

Ons motto is: Om niet hebben wij ontvangen, om niet zullen we geven.