Een kopie van de akte van oprichting Stichting Food For Free Foundation en het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel.