De boeken van de schrijver P.H. Palmbergen zijn een goede steun voor de stichting:

Alle royalty’s rechten en inkomsten zijn voor de ANBI stichting Food For Free Foundation. Met de aankoop van een mooi en goed boek financiert u dus direct het goede doel mee.

In Nederland hebben we al goede ervaringen opgedaan met onze Food For Free Foundation voedselbanken en kledingbanken.

We ondersteunen ook al enige tijd een mooi project waarbij ruim vijftig personen om de twee zaterdagen in de maand een complete warme maaltijd krijgen aangeboden. Alles was in één dag opgezet en groeide snel door.              Dit was eens de basis van alles wat we nu doen. Een basis die wij koesteren. De ervaring heeft geleerd: help ter plekke direct en niet via een omweg!

Helpt u Food For Free Foundation ook mee?

Wij worden blij van elk gebaar en elke gift. Godswoord is duidelijk: geef niet wat u niet heeft. U kunt ook liefde en steun geven door ons te motiveren met uw gratis lidmaatschap. We zijn er om elkaar te helpen. En wat u ook geeft, zeker is het komt goed terecht en God geeft u meer terug. Wij weten hoe het voelt als anderen zo gelukkig en dankbaar zijn. Dat raakt diep in het hart en dat gevoel is altijd veel meer waard dan we gegeven hebben.  We zullen het u nooit vragen, maar u mag natuurlijk altijd een kleine of een wat grotere donatie  doen. Zodat we onze doelen met velen gezamenlijk goed kunnen realiseren.

Wij laten ook geen trieste foto’s zien, want iedereen weet wat er elders aan de hand kan zijn. Wij laten liever de gelukkigen zien die wij hebben kunnen helpen.

 

Direct na de tyfoon Haiyan in de Filipijnen. Natuurlijk is dit ergste al lang opgeruimd en veel is ook al hersteld, maar……….

Er zijn nog steeds gevolgen

Armoede waarbij dagelijks eten en luxe is, armoede waarbij een kind niet naar school kan gaan en straks geen toekomst op kan bouwen. Armoede waarbij het echt genezen van een ziekte niet betaald kan worden. Nu zijn wij aanzet om ook verder te helpen! We hebben al ziekte kosten voor mensen betaald die nu volledig genezen zijn. We hebben studies voor kinderen betaald. Ook wordt er regelmatig aan een groep kinderen warm eten gegeven. Voor deze kinderen is het meer dan eten alleen, het is ook zorg bieden en voor de kinderen is het een feestje. Een lichtpuntje in hun duisternis. Trotse glimmende gezichtjes.

We hebben zelfs een woning laten bouwen hier zijn onze activiteiten: 

Kleinschalige doelen met grote resultaten. Dit kan omdat er geen tussen personen zijn met eigen of andere belangen.

Een groepje kinderen regelmatig eten geven kost slechts € 50,00 per maand. Een kind een volledige opleiding geven kost slechts € 1000,00.

Iemand die al het hele leven Astma en diabetes heeft gehad, goed behandelen in een ziekenhuis kost slechts € 2000,00. Dit is twee maanden ziekenhuis inclusief medische behandelkosten. Het eten brengt de familie zelf uit dankbaarheid en zorgzaamheid.

Iemand het materiaal geven voor een zelfbouw woning kost € 1500,00.

U zult nu denken: “maar dit en maar zoveel”. Dat klopt helemaal want ook voor ons is het erg veel geld. Toch zullen we de hulp voortzetten!

Een nieuw doel is zelfs het oprichten van een voedselbank in de Filipijnen.