Het beleid van Food For Free Foundation voor de Voedselbanken

Wij doen precies wat wij afspreken en beloven aan onze donateurs.

Wij werken indien gewenst met een contract met onze voedseldonateurs.

De uitgifte wordt via plaatselijke afdelingen geregeld door vrijwilligers. 

Voedsel en niet bederfelijke producten donateurs hebben geen product aansprakelijkheid meer vanaf het moment dat het voedsel of de producten bestemd zijn voor de ANBI stichting FOOD FOR FREE FOUNDATION.

Als voedselbank zijn wij voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken de eigenaar van alle producten omdat wij een Charistatieve instelling zijn. Hierdoor kan enorm veel voedsel verspilling worden voorkomen en kunnen landelijk enorm veel gezinnen nog veel producten gebruiken via diverse voedselbanken. Producten die anders zouden worden vernietigd of verwerkt zouden worden tot dierenvoedsel.

In de EU hebben de Charitatieve instellingen (Voedselbanken) het recht gekregen om voedsel dat nog goed is maar door de strenge eissen in de winkels niet meer mag worden verkocht te verdelen onder de kansarmen in het kader van de voedselhulp en armoedebestreiding. 

Liefdadigheid, menslievendheid zonder winstoogmerk is niet zonder regels en toezicht. De voedselbank heeft verzamelplaatsen en uitreikpunten en zal steeds moeten zorgen dat het voedsel onder de meest ideale omstandigheden zal worden bewaard en verspreid. Ook is er voor alle voedselbanken  een registratrie plicht waar de goederen heen gaan. Dit is omdat als er door een bijzondere omstandigheid achteraf blijkt dat er toch iets mis is met een product dat dan snel achterhaald kan worden wie het heeft gebruikt.

Food For Free Foundation voedselbanken werken met een contract met de ontvangers van het gedoneerde voedsel. Omdat Food For Free Foundation niet weet hoe het voedsel wordt vervoerd, bewaard en wanneer het wordt opgegeten zijn wij na afgifte van het voedsel niet meer verantwoordelijk. Zo is bijvoorbeeld consumptie na uitval van een koelkast of diepvries van de ontvanger of verkeerd ontdooien of bereiden door de ontvanger niet te controleren. Bij calamiteiten moet ook Food For Free Foundation kunnen aantonen wie mogelijk een product hebben gebruikt. Een registratie van elk product dat een ontvanger elke keer weer ontvangt is daarom niet meer nodig.

Het contract is noodzakelijk om als voedselbanken ons recht te behouden om het voedsel te mogen verspreiden. Als het Ministerie aanvullende eissen noodzakelijk acht kunnen ze die per direct doorvoeren. Het is hierdoor de verantwoordelijkheid van ons allemaal om fouten en ongelukken te voorkomen geworden. Belangrijk is dat de voedselbanken en de personen die het voedsel gebruiken beseffen dat er niet voor niets THT en TGT regels zijn opgesteld voor voedsel.

THT betekend Tenminste Houdbaar Tot. Deze producten mogen daarom door de voedselbanken nog uitgedeeld worden na deze datum omdat ze nog langer te gebruiken zijn indien ze natuurlijk bewaard worden onder de ideale omstandigheden. THT wordt vaak "de houdbaarheidsdatum" genoemd. Echter, dit betekend slechts het optimaal kwaliteits behoud van het product.

TGT betekend Te Gebruiken Tot. Ook voedselbanken mogen deze producten niet meer verstrekken aan de eindgebruikers. Alleen geldt er de uitzondering voor vlees. Mits tijdig goed bewaard mag het tot 2 maanden na de uiterste TGT nog verstrekt worden door de voedselbanken. 

Elke voedselbank valt ook onder de wet en de controle van de Hygiëneverordening (EG) 852/2004. Iedereen moet volledig veilige levensmiddelen verstrekken.

De ANBI stichting Food For Free Foundation werkt met de voedsel- kleding en speelgoedbanken op basis van vertrouwen en laag drempeligheid.

Niemand hoeft inkomens en kosten verklaringen te overhandigen. Wij gaan uit van het standpunt dat we allemaal volwassenen zijn en goed beseffen wat wel en niet moreel verantwoord is. Als hulp nodig is in schreinende situaties, dan doen onze vrijwilligers wat ze kunnen.

Als iemand een voedselbank wil starten, dan beoordeeld het bestuur van de stichting of dit onder de naam en voorwaarden van Food For Free Foundation kan. Wij werken met hoge eissen conform de wetgeving en willen dit graag zo houden. Elke organisatie is zo sterk of zwak als de zwakste schakel. Laat onze zwakste schakel nog sterk zijn!